Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 23-6-1924: Bác Hồ phát biểu tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản

Ngày 23-6-1924, phát biểu tại phiên họp thứ 8 của Đại hội V Quốc tế Cộng sản, đại biểu Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh, vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa.
top