Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 21-6-1925: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tháng 2-1985, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên (21-6-1925) làm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
top