Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-6-1949: Thành lập Cục Vận tải, Tổng cục Hậu Cần

Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50/SL thành lập Cục Vận tải, Tổng cục Hậu Cần. Trong suốt hơn 70 năm phát triển, Cục Vận tải luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
top