Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-6-1929: Sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng

Ngày 17-6-1929: Hơn 20 đại biểu các tổ chức cơ sở đảng ở miền Bắc đã họp tại ngôi nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ của Đảng.
top