Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 22-6-1947: Bác Hồ khẳng định trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc

Ngày 22-6-1947, Bác Hồ khẳng định: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”. Người còn khẳng định: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn nhiều”.
top