Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 22-11: Bác Hồ nói về công tác thi đua-khen thưởng; Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát

Ngày này năm xưa 22-11: Bác Hồ nói về công tác thi đua-khen thưởng; Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát; Nhà yêu nước Nguyễn Trường Tộ qua đời; Ngày sinh nhà thơ Phạm Huy Thông.
top