Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 20-3-1951: Mở đầu chiến dịch Hoàng Hoa Thám

Ngày 20-3-1951: Mở đầu chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Trong chiến dịch này, quân ta huy động 7 Trung đoàn đánh vào phòng tuyến địch trên đường số 18.
top