Thứ năm, 05/10/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 2-1: Bác viết thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp đầu năm mới

Ngày 2-1-1946, trong thư gửi đồng bào nhân dịp đầu năm mới, Bác căn dặn: "Tôi chắc rằng sang năm mới, đồng bào ta sẽ có lòng tin mới, quyết tâm mới, lực lượng mới, đoàn kết mới, để cùng nhau gánh vác công việc mới và tranh cuộc thành công mới”.
Tốc độ phát: 1x
top