Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 31-12- 1965: Bệnh viện Quân y 211 được thành lập tại Hà Nội

Ngày 31-12-1972, Trung đoàn Đặc công 117 được thành lập. Ngày này cũng là ngày truyền thống của Trung đoàn phòng hóa đầu tiên của Binh chủng Hóa học và QĐND Việt Nam
Tốc độ phát: 1x
top