Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 19-11-1948: Ngày truyền thống Ngành Điều tra hình sự Quân đội

Ngày 19-11-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về “Tổ chức và nhiệm vụ của Công an Quân pháp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”. Đây là tổ chức tiền thân của ngành Điều tra hình sự Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.
top