Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-11-1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: “Chiến tranh bằng điện trên không”

Ngày 18-11 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: “Chiến tranh bằng điện trên không”; Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam...
top