Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-11-1954: Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày này năm xưa 17-11-1954: Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao. Mông Cổ là một trong những nước bạn bè truyền thống luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
top