Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 15-11-1978: Ngày thành lập Sư đoàn 306, Quân đoàn 2

Ngày 15-11-1978, Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) được thành lập. Trải qua 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 306 đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
top