Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-5-1966: Ngày truyền thống Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần

Ngày 18-5-1966: Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần được thành lập. Hơn 50 năm qua, Lữ đoàn 683 đã vượt mọi khó khăn gian khổ, làm tròn chức năng đơn vị vận tải chiến lược.
top