Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 15-5-1941: Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

15-5-1941: Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập.
top