Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-5-1967: Thành lập Xưởng X203 Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật

Ngày 17-5 diễn ra một số sự kiện đáng nhớ: Thành lập Xưởng X203 Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật; ngày truyền thống của Đội 5, Đoàn 5, Xí nghiệp N590, Công ty xây lắp 590, Xí nghiệp xây dựng 59, Xí nghiệp xây lắp 59 và Công ty Thành An 195 hiện nay.
top