Thứ sáu, 21/01/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 15-12: Bác Hồ ban hành Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Khoảng giữa tháng 12-1944, Nguyễn Ái Quốc gửi một bức thư nhỏ đặt trong bao thuốc lá cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Đó là bản Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
top