Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 12-12-1953: Thị trấn Lai Châu được giải phóng

Ngày 12-12-1971 là ngày thành lập Trung đoàn 58. Ngày này năm 1953, Bác căn dặn đồng bào và cán bộ phải “Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau”...
top