Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: 14 - 12-1976 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ ngày 14-12 đến 20-12-1976: Diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 14-12 cũng ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế...
top