Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 12-9-1945: Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 12-9-1945, tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập, gọi là Ban Mật mã quân sự - tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam ngày nay.
Tốc độ phát: 1x
top