Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 10-9-1955: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập

Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội từ ngày 5 đến 10-9-1955 quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước.
Tốc độ phát: 1x
top