Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 9-9-1872: Ngày sinh nhà yêu nước Phan Chu Trinh

Phan Chu Trinh là nhà nho yêu nước, một trong những người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ XX.
Tốc độ phát: 1x
top