Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-4-1946: Truyền thống phong trào Hợp tác xã Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau, phong trào Hợp tác xã ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.
top