Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 10-4-1973: Lữ đoàn Xe tăng 215 được thành lập

Ngày 10-4-1973: Lữ đoàn Xe tăng 215 (tiền thân là Trung đoàn Xe tăng 215), Binh chủng Tăng - Thiết giáp được thành lập, phản ánh bước phát triển mới của bộ đội xe tăng.
top