Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 7-4-1949: Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương

Ngày 7-4-1949: Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương. Với sắc lệnh này, các đội du kích tập trung được phát triển thành các trung đội, đại đội bộ đội địa phương huyện và các tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh.
top