Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 9-4-1925: Nguyễn Ái Quốc viết thư góp ý kiến nhận xét về tập luận văn “Cách mệnh”

Ngày 9-4-1925: Nguyễn Ái Quốc với bút danh L.T viết thư góp ý kiến nhận xét về tập luận văn “Cách mệnh”, theo yêu cầu của tác giả H (Nguyễn Thượng Huyền, con trai nhà yêu nước Nguyễn Thượng Hiền).
top