Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-11-1966: Chiến công oanh liệt của quân dân Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày 11-11-1966, Bác Hồ gửi thư khen ngợi, khích lệ quân và dân Vĩnh Linh đánh giỏi thắng lớn, bắn rơi tại chỗ 6 máy bay Mỹ.
top