Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 8-11-1956: Bác căn dặn “Bàn những chính sách về kinh tế, tài chính sao cho hướng lợi, trừ hại cho dân”

Ngày 8-11 diễn ra một số sự kiện nổi bật: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn CHXHCN Tiệp Khắc; ...
top