Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 5-11-1956: Bác dạy “Ta cần gan dạ làm, tin vào dân”

Ngày 5-11-1956, dự họp Hội nghị Bộ Chính trị, Người nói: “Ta cần gan dạ làm, tin vào dân, nói rõ khó khăn, thiếu sót, việc gì thì làm được, việc gì chưa làm được, nói thật và giải thích cho dân”.
Tốc độ phát: 1x
top