Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 3-11-1955: Ngày thành lập Cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh

Ngày 3-11-1955, theo Quyết định số 170/QĐ của Bộ Quốc phòng, Cục Kỹ thuật (Binh chủng Công binh) được thành lập.
top