Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 1-11-1997: Ngày thành lập Hải Đoàn 48 Bộ đội Biên phòng

Ngày 1-11-1997, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1476/QĐ-QP thành lập Hải đoàn Tàu chiến đấu miền Trung trực thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lấy phiên hiệu là Hải đoàn 48.
top