Chủ nhật, 26/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 29-10-1961: Bác dạy “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa”

Ngày 29-10-1961, nói chuyện với sinh viên và cán bộ Việt Nam đang học tập và công tác tại Moscow, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có những người có đạo đức xã hội chủ nghĩa".
top