Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-10-1958: Bác Hồ nhấn mạnh “phải đẩy mạnh việc chống tham ô, lãng phí”

Ngày 28-10 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Ngày thành lập Công ty 29; Bác Hồ nhấn mạnh “phải đẩy mạnh việc chống tham ô, lãng phí”...
Tốc độ phát: 1x
top