Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-10-1958: Bác Hồ nhấn mạnh “phải đẩy mạnh việc chống tham ô, lãng phí”

Ngày 28-10 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Ngày thành lập Công ty 29; Bác Hồ nhấn mạnh “phải đẩy mạnh việc chống tham ô, lãng phí”...
top