Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 9-11-1964: Bác Hồ đến thăm Trung đoàn Không quân 921

Ngày 9-11-1964, Bác Hồ đến thăm Trung đoàn Không quân 921 (Đoàn Không quân Sao Đỏ). Người huấn thị: “Ngày nay, chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi. Trách nhiệm ấy trước hết là các chú".
top