Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 1-6-1989: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được thành lập

Ngày 1-6-1989: Công ty Điện tử thiết bị thông tin Sigelco (tiền thân của Tập đoàn Viettel) được thành lập, tạo nền tảng cơ bản cho quân đội phát huy sức mạnh trong lĩnh vực công nghiệp và viễn thông.
top