Chủ nhật, 28/05/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-5-1949: Bác căn dặn cán bộ phải “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”

Ngày 30-5-1949: Bác đúc kết bốn đức "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" là những phẩm chất cần phải có của mỗi con người, giống như quy luật tất yếu của tự nhiên.
top