Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-5-1948: Diễn ra lễ thụ phong Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp

Ngày 28-5-1948: Diễn ra lễ thụ phong Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tại một địa điểm thuộc khu cǎn cứ địa Việt Bắc.
top