Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 1-4-1951: 71 năm xây dựng, trưởng thành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

71 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường.
Tốc độ phát: 1x
top