Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày 6-11-1975: Ngày ra đời của Lữ đoàn “kê cao Tổ quốc”

Ngày này năm xưa: Ngày truyền thống Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân (6-11-1975). Đây cũng là ngày Bác Hồ căn dặn giới văn nghệ sĩ; Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (6-11-1940).
top