Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 5-11-1946: Bác Hồ nói gì về giao thông vận tải?

Báo QĐND giới thiệu chuyên mục Podcast “Ngày này năm xưa” ngày 5-11. Ngày Bác Hồ nói về giao thông vận tải. Ngày sinh nhà văn Nguyên Hồng.
top