Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 5-11-1946, Bác Hồ căn dặn: Giao thông là mạch máu của tổ chức

Bác Hồ quan tâm đặc biệt đến ngành Giao thông vận tải. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “…Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”.

Ý kiến bạn đọc ()

top