Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 9-9: Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 9-9 có những nội dung chính sau: Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 công bố quyết định tổ chức lại và thành lập một số đơn vị mới, Khảo sát Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị đối với Quân chủng Hải quân, Mỹ giải thích lý do luân chuyển binh sĩ ở Niger...
Tốc độ phát: 1x
top