Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự Quốc phòng ngày 6-9: Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Bản tin Quân sự Quốc phòng ngày 6-9: Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng
Tốc độ phát: 1x
top