Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 7-9-2023: Quyết liệt triển khai sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất quốc phòng

Nội dung chính: Quyết liệt triển khai sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất quốc phòng; Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 8 tháng đầu năm 2023...
Tốc độ phát: 1x
top