Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Nuôi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho thế hệ trẻ bằng giáo dục, nêu gương

Các ý kiến tâm huyết tại tọa đàm "Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" nêu lên giải pháp: Làm thế nào để tiếp tục tô thắm hình tượng cao đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân trong lòng thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng trong giai đoạn hiện nay?

Ý kiến bạn đọc ()

top