Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Tọa đàm "Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ"

Tầm quan trọng của Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; Làm thế nào để giáo dục, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ?... là những nội dung được đề cập trong tọa đàm.

Ý kiến bạn đọc ()

top