Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW: Sự đúng đắn, cần kíp để tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới

Một số ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” đã phân tích, gợi mở nhiều vấn đề mới, thời sự, nhằm sớm đưa Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về "phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” đi vào cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc ()

top