LONGFORMPhát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Quang cảnh Hội nghị lần thứ Tám của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TUẤN HUY

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Hôm nay (29-12), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị nhằm thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị lần thứ Tám của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự. Hội nghị thống nhất khẳng định, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm, gắn với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội. Đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn; tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trình Quốc hội thông qua Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; cho ý kiến dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với sự tán thành cao.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập, trọng tâm là diễn tập đối kháng tác chiến không gian mạng của Bộ tư lệnh 86, diễn tập tác chiến phòng thủ, diễn tập chiến dịch tiến công, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, đặc biệt diễn tập chiến thuật bắn đạn thật của Quân đoàn 12 ngay sau khi thành lập, với nhiều nội dung mới, sát thực tiễn, nâng cao được trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Chủ động phương án, kịp thời điều động hàng chục nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ và hàng nghìn lượt phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn quốc tế.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, động viên các lực lượng của Quân đoàn 12 tham gia diễn tập. Ảnh: TRỌNG HẢI
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Quân đoàn 12 và các lực lượng chuẩn bị diễn tập năm 2023. Ảnh: SƠN BÌNH

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Thành lập mới, giải thể, điều chuyển, sáp nhập, tổ chức lại hơn 1.000 tổ chức từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp quân đoàn; trong đó, giải thể 11 trường cao đẳng nghề, giải thể Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12. Hoàn thành có chất lượng giải quyết xuất ngũ và tuyển quân năm 2023. Sắp xếp, kiện toàn đủ 100% đầu mỗi đơn vị dự bị động viên...

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ-cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng ngày 6-2-2023 đã để lại ấn tượng sâu sắc; sự biết ơn chân thành của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; sự cảm phục của bạn bè thế giới và tình yêu thương, tự hào của nhân dân Việt Nam.

Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về công nghiệp quốc phòng. Công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng, cơ yếu, khoa học quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật. Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế kiểm toán được coi trọng. Hoạt động đối ngoại quốc phòng cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội.

Có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Sư đoàn Phòng không 377 canh giữ biển, trời Tổ quốc.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Năm 2024, Quân ủy Trung ương xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 12 đón Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VIỆT TRUNG

Triển khai chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, phòng chống hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành, bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Các tiết mục văn nghệ tại lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 12. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Quân ủy Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng; triển khai chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quyết liệt thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội năm 2024 với yêu cầu tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quân ủy Trung ương cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức diễn tập đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự điểm cao”.

Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột. Quân đội tham gia tích cực, có trách nhiệm hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau giữa Quân đội ta và quân đội các nước.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới

Phát biểu kết luận hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang quán triệt, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Theo đó, toàn quân sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang nêu những định hướng lớn và chủ trương, giải pháp cần tập trung thực hiện. Trong đó, yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, nhất là phải lường trước thuận lợi, khó khăn, dự kiến tình huống sát, đúng để xử lý hiệu quả.

Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải sâu sát đơn vị, chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát, cụ thể, đoàn kết, kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
Những hình ảnh về hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Hải quân và Không quân Việt Nam.

  • Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới
  • Nội dung: VIỆT CƯỜNG - NGỌC CHUNG - CHÍ HÒA
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top