LONGFORMMãi xứng đáng là đội quân "Trung - Hiếu"

Mãi xứng đáng là đội quân "Trung - Hiếu"

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã dành cho Báo QĐND cuộc trò chuyện thân tình về việc gìn giữ, phát huy phẩm chất “Trung-Hiếu” của Quân đội ta.

Phóng viên (PV): Kính thưa đồng chí Đại tướng Lương Cường, năm Nhâm Dần sắp đi qua-một năm minh chứng cho sự nỗ lực, đóng góp của toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được kết quả đó, chúng ta không thể không nhắc đến việc phát huy cao độ phẩm chất “Trung-Hiếu” của QĐND Việt Nam. Đồng chí có chia sẻ gì về nhận định trên?

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết Đại tướng Nguyễn Quyết.
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết Thượng tướng Phạm Thanh Ngân.

Đại tướng Lương Cường: Đúng như vậy! Năm 2022, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTW), lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, một lòng “Trung-Hiếu”, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; nổi bật là:

QUTW, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã luôn chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trong việc hoạch định các chính sách, đối sách; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Toàn cảnh phiên họp.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Ảnh trái: Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh phải: Đại tướng Lương Cường tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Ảnh trái: Đại tướng Lương Cường trao quà tặng các gia đình chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh phải: Đại tướng Lương Cường tham quan Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Thực hiện hiệu quả ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của QUTW về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, thực hiện chủ đề năm 2022 “Năm triển khai Kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, tổ chức các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp đạt thành tích, kết quả cao; có nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nền nếp chính quy, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng có chuyển biến, tiến bộ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác có bước phát triển mới. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Ảnh trái: Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Sư đoàn 330.
Ảnh phải: Đại tướng Lương Cường cùng các đồng chí trong đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 9 và Sư đoàn 330.
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Ảnh trái: Quang cảnh buổi làm việc tại Sư đoàn 330 (Quân khu 9).
Ảnh phải: Đại tướng Lương Cường chúc Tết lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 330.
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Ảnh trái: Đại tướng Lương Cường chúc Tết các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 330.
Ảnh phải: Đoàn công tác chụp ảnh với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 330.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể khái quát, một trong những nguyên nhân chủ yếu của kết quả trên là do Quân đội ta đã kế thừa, phát huy cao độ những giá trị phẩm chất “Trung-Hiếu” của “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho QĐND Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

PV: Đồng chí có thể nói rõ hơn về những điểm nhấn minh chứng cho việc phát huy phẩm chất “Trung-Hiếu” của Quân đội ta trong thời gian qua?

Đại tướng Lương Cường: Minh chứng rõ nét nhất là, QUTW, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân luôn trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chủ động, tích cực, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa quân sự”; có nhiều giải pháp quan trọng để phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân.

Phẩm chất “Trung-Hiếu” luôn hiện hữu, tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực. Trong mọi tình huống gian khổ, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn có mặt kịp thời, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, chống chọi với thiên tai, dịch bệnh... Đặc biệt, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Quân đội đã huy động hàng chục vạn bộ đội, dân quân tự vệ xung kích trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh; thể hiện rõ, càng trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy thì phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng. Qua đó khẳng định, QĐND Việt Nam không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà còn anh hùng trong lao động sản xuất, mẫu mực trong cuộc sống và công tác.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhân dân mỗi khi bão lũ tràn về.

Toàn quân, đặc biệt là các binh đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng làm nhiệm vụ trên những địa bàn chiến lược đã phát huy tốt chức năng “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, rộng khắp, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Các doanh nghiệp Quân đội có đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm phục vụ quốc phòng, phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”...; góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Các đơn vị trong quân đội tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

PV: Theo đồng chí, đâu là bài học quan trọng giúp Quân đội ta luôn biết cách gìn giữ, phát huy phẩm chất “Trung-Hiếu”?

Đại tướng Lương Cường: Phẩm chất “Trung-Hiếu” của Quân đội được hình thành, bồi đắp và phát triển, hoàn thiện thông qua quá trình giáo dục, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho; được trao truyền qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, là giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được kết tinh trong nhân cách của mỗi quân nhân QĐND Việt Nam. Bài học quan trọng giúp Quân đội ta luôn biết cách gìn giữ, phát huy phẩm chất “Trung-Hiếu”, đó là:

Luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Công tác sẵn sàng huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; luôn kiên định về chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược. Trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm về quân sự, quốc phòng phải có bản lĩnh vững vàng, phát huy trí tuệ tập thể thống nhất nhận định, đánh giá, đề xuất phương án xử lý khôn khéo, phù hợp, vừa giữ được mối quan hệ, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tích cực đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy điều hành với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, QUTW về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Hình ảnh huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng của quân khu và hình ảnh bảo đảm vượt sông trong diễn tập sẵn sàng chiến đấu.

PV: Để tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất “Trung-Hiếu” trong điều kiện mới, thời gian tới, Quân đội cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gì, thưa đồng chí?

Đại tướng Lương Cường: Năm 2023 và những năm sắp tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước gặp không ít khó khăn, thử thách; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá ngày càng quyết liệt hơn; các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến bất thường. Cùng với đó, Quân đội tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng cũng đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách. Do đó, để giữ gìn, phát huy phẩm chất “Trung-Hiếu”, Quân đội cần tập trung thực hiện tốt những nội dung chính sau:

Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện huấn luyện bay.

Toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu của Quân đội trong thời bình”.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Các đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam luôn đồng hành với ngư dân và làm tốt công tác dân vận.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá: Điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; giữ gìn, phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất “Trung-Hiếu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi gắm tâm sự gì đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân?

Đại tướng Lương Cường: QĐND Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là đội quân cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều kiên định giữ vững và nêu cao bản chất của Quân đội cách mạng, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời là một đội quân có tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Tuổi trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự Quốc tế Army Games.

Để thiết thực đón chào mùa xuân mới, hứa hẹn nhiều thành công, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, quyết tâm thi đua cao nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, với kết quả ngày càng cao hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Mỗi người phải liên tục đề cao ý thức công dân-trách nhiệm quân nhân đối với Tổ quốc; nỗ lực đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Một quân đội chỉ có thể phát triển, tiến bộ khi mỗi cán bộ, chiến sĩ biết cách tự thay đổi và tiến bộ không ngừng. Mấu chốt là mỗi quân nhân phải có ý chí và nghị lực, có lòng trung thành tuyệt đối, sự lao động, công tác, cống hiến hết mình cho tổ chức, hoàn thành thật tốt công việc hằng ngày là góp phần làm cho Quân đội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh, hưng thịnh. Và do vậy, mỗi quân nhân cũng sẽ ngày càng xứng đáng hơn với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu

Giờ giải lao trên bãi tập của chiến sĩ Lữ đoàn 297, Quân khu 2. Ảnh: PHÚ SƠN

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu

Hoạt động cổ động thao trường ở Lữ đoàn 297, Quân khu 2. Ảnh: PHÚ SƠN

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần khắc ghi: Trải qua các cuộc kháng chiến, các thế hệ cha anh đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đã dũng cảm chiến đấu, xả thân, sẵn sàng “vì nhân dân quên mình” kết nên phẩm chất “Trung-Hiếu” của QĐND Việt Nam anh hùng. Tiếp nối truyền thống, trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả ấy, trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ Quân đội càng phải phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”.

Đón chào năm mới, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Tôi tin tưởng, với bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
Giờ đọc báo của cán bộ, chiến sĩ Tàu 8004, Vùng Cảnh sát biển 1. Ảnh: PHÚ SƠN

  • Mãi xứng đáng là đội quân Trung - Hiếu
  • Nội dung: Báo Quân đội nhân dân (thực hiện)
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top