Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Phát huy hiệu quả những sáng kiến từ người lính thợ

Các sáng kiến phần mềm tích hợp “Mô phỏng 3D cầu xe BTR-60PB, BRĐM-2, Mô hình cắt bổ hộp số trên xe Hyundai HD 170 và sáng kiến “Bộ Kích tâm thân xe nhanh” chỉ là 3 trong rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có khả năng nhân rộng và đưa vào học tập, huấn luyện hiệu quả công tác kỹ thuật cũng như giảm sức lao động vất vả của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc ()

top